بدتر از من هم وجود داره؟ :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

فکر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنم از من بدتر هم وجود داشته باشه. اعتراف بود؟ شاید!

:)

  • Mr. Moradi
  • شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ ، ۱۹:۰۷
  • دل نوشت
  • نمایش : ۵۴
۱۴ موافق
up