همینجوری! :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

وقتی که نگاه می‌کنی به ساعت ولی امیدی ازش نمی‌گیری! وقتی که هنوز دفاعی رو شروع نکردی :| 

  • Mr. Moradi
  • شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ ، ۲۳:۰۱
  • روز نوشت
  • نمایش : ۶۱
۱۷ موافق
up