ای امان ای امان ای امان ... :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : برای تمام بین‌التعطیلین‌هایی که آقا معلم ما را نفرین کرد!

چهل روزی که ... گذشت، گذشت! 


بشنوید

+ ای آقا ... 

  • Mr. Moradi
  • يكشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ ، ۱۲:۰۴
  • دین نوشت
  • نمایش : ۴۵
۵ موافق
up