خود به خود! :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

+ اگه بود، همه چی بهتر که نه، خیلی بهتر می‌شد! 

_ مثلا چیکار میخواست بکنه؟ چی رو میتونست تغییر بده؟ چطوری همه چی بهتر می‌شد؟ 

+ خود به خود!... همه‌چی "خود به خود"  بهتر که نه، خیلی بهتر می‌شد ... همه‌چی خود به خود خیلی بهتر می‌بود ... اینطور نیست؟ 

_ چرا، همینطوره :|

::::

مکالمه‌ی نیمه‌شبیِ خودم با خودم :/ چقدر منطقی قانع می‌شم که باید می‌بود :|

+ همه‌چی آرومه! من چقدر خوشحالم! :/

  • Mr. Moradi
  • سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ، ۰۰:۱۳
  • دل نوشت
  • نمایش : ۳۷
۳ موافق
up