لعنت به دهانی که بی موقع باز شود :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

تاسف برانگیزه وقتی که حرفی با نیت دیگه ای زده میشه ولی جور دیگه ای برداشت میشه، و البته این برداشت هم در اصل بخاطر چیزیه که وجود داره ولی شخص نمیدونسته! حرفی که بی موقع زده میشه! و حقیقتا هم این تاسف فایده ای نداره...

اینکه ناخواسته یکی رو ناراحت کرده باشی، و اینکه ناخواسته حواست نبوده باشه، اینکه بخاطر چندتا مسئله روزمره اون هوشی که باهاش همه چی رو از چندتا خط نوشته میکشیدی بیرون رو از دست داده باشی و بدون اینکه متوجه باشی یه حرفی بزنی، جبران نشدنیه ... 

خسته ام از این چندبار اشتباه :|

  • Mr. Moradi
  • جمعه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ، ۱۸:۰۵
  • دل نوشت
  • نمایش : ۹۴
۱۱ موافق
up