امتحان هایی در راه است ... :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

تازه داشتم خودم رو میساختم و از این حالتی که تو این عید ایجاد شده بود نجات میدادم! که باز هم درس و مشق و امتحان و نمره و بحث و کارعملی شروع شد :| 

بر سختیشون که شکی ندارم! اما نمیدونم چرا عزمم رو جزم نمیکنم که برم بخونمشون؟!  آسون هم نیستن :| 

  • Mr. Moradi
  • جمعه ۲۷ فروردين ۱۳۹۵ ، ۱۳:۲۶
  • روز نوشت
  • نمایش : ۱۲۱
۱۷ موافق
up