نگفتم؟ :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : ارزش زندگی

نگفتم خوشحالی بهم نیومده؟؟؟ نگفتم من خسته تر از اونی هستم که بخوام خوشحال باشم؟ نگفتم من خوشحال باشم ؛ تمام نمره ها بال در میارن و میپّرن؟! نگفتم اگه خوشحال باشم کلّش در عرض یه ثانیه کوفتم میشه ؟؟؟؟؟؟

صد البته خوشحال هم نبودم! حالا اگه خوشحال بودم دیگه چی میشد؟: حتما برگه ام رو سفید تحویل داده بودم و خودم خبر نداشتم :(

....

در لحظاتی قبل از نیم نمره و یا حتی یه نمره غلط باخبر شدم ... حتما میگین این نمره چه ارزشی داره؟! اما شما نمیدونید که اگه فقط 25 صدم و یا نیم نمره دیگه غلط داشته باشم کل نمراتم میره هوا :((‌

دیگه چیکار میتونم بکنم؟؟؟؟

+ خدایا خودت درستش کن :(

  • Mr. Moradi
  • شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴ ، ۲۰:۰۶
  • روز نوشت
  • نمایش : ۱۶۳
۱۱ موافق
up