زنده باد :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

زنده باد کشور و ملتی که از تولید کنندگان داخلیش حمایت واقعی انجام بده و با جون و دل کمکش کنه....

.

مثل ایران...

...

مدیونید اگه فکر کنید دارم مسخره میکنم و  مشکل بزرگمون رو میگم...

.

 • Mr. Moradi
 • دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ ، ۰۶:۳۷
 • زنده باد
 • نمایش : ۲۶۱
نظرات شما ( ۱۹ ) ۲۱ موافق

زنده باد آن مولف کتب درسی ای که هرچه در دلش بود را بر سر کتاب بیچاره خالی نکند تا دانش آموز بیچاه تر از کتاب ، بتواند کتاب را بفهمد!

.

مدیونید اگر فکر کنین که منظورم مولف های کتاب های درسی این دوره است!..

.

 

 • Mr. Moradi
 • يكشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ، ۱۰:۲۴
 • زنده باد
 • نمایش : ۲۰۶
نظرات شما ( ۹ ) ۱۵ موافق

زنده باد دولتی که ملت را به سخره نمی گیرد...
.
.
مثل دولت تدبیر و امید...مدیونید اگه فکر کنین دارم دولت روحانی رو مسخره میکنم...

.

به قول بعضی اینها همان جلبک های سبزی هستند که تغییر رنگ داده اند و بنفش شده اند...

.

نظراتتون رو در مورد دولت روحانی مطرح کنید...

 • Mr. Moradi
 • شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ، ۱۷:۴۴
 • زنده باد
 • نمایش : ۱۹۹
نظرات شما ( ۱۱ ) ۱۵ موافق

زنده باد کسی که مرگش باعث تزلزل جهان می شود...

.

.

اگر می شناسید معرفی کنید...

.

 • Mr. Moradi
 • جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ ، ۱۷:۲۲
 • زنده باد
 • نمایش : ۲۶۷
نظرات شما ( ۲۱ ) ۱۷ موافق

صفحات دیگر

up