بایگانی اسفند ۱۳۹۴ :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : ارزش زندگی

سنگ کره ها سالی تقریبا پنج سانتی متر جابجا میشن

ناخن ها هم تقریبا سالی پنج سانتی متر رشد میکنن (هفته ای تقریبا یک میلی متر)

مطمئنم بین این دوتا حتما رابطه ای وجود داره :)) 

حالا دانشمندا کِی میخوان کشفش کنن خدا داند! 

گفتم در جریان باشید که من اولین نفری بودم که پِی به این رابطه بردم :دی  حالا هرکی هم کشفش کنه چیزی از اجر و پاداش من کم نمیکنه ...

+ دیشب ، پریشب ،پس پریشب و این دو سه شب و هرسه سه شب چی شد که شب شد؟  :|

  • Mr. Moradi
  • شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ ، ۲۱:۱۲
  • روز نوشت
  • نمایش : ۹۸
نظرات شما ( ۵ ) ۶ موافق

من هستم و تو  ....ای لعنت بر این "تو"ی پیچ در پیچ! اگر این "تو" برود؛ خیال میمیرد، تصور از بین میرود و خواب هم بی رویا میشود

چگونه پر کشد خیال واژه بی "تو"

.... آنوقت همه چی تمام میشود و همه چی، هیچی میشود ...

تنها "تو"یی که می تپی به نبض این رهایی! 

 و این "تو" باز هم همان منم! شخصیتِ خیالیِ خودم شده "تو" ...

+ اسفند هم رسید ... خیلی خاطره دارم باهاش، ترش و شیرین و شور ... اما تلخ نه!

  • Mr. Moradi
  • شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ ، ۰۰:۰۰
  • دل نوشت
  • نمایش : ۹۸
نظرات شما ( ۱۰ ) ۹ موافق

صفحات دیگر

up